Hier boven een foto van hotel Berg en dal waar rondom nog alleen maar duingebied was,  rechts een foto van de bosweg die naar Rooswijk liep waar alle maal boerderijen stonden.

Hierboven een foto van de bosweg waar mensen die met de boot van Amsterdam naar Velsen werden gebracht om naar het strand te gaan. De zeestraat werd pas in 1920 geopend. Onder een foto van de bosweg wat een laan met bomen was.

Onder een boerderij in Rooswijk welke 1920 moesten wijken voor de hoogovens en links de foto van de bosweg.