Hier een foto van 1920 van 2 woningen bij ingang van de duinen en onder het gebouw van de Banjaard

Hier onder de tafels die klaar staan voor het ontbijt en rechts de keuken  van de banjaard

Hier een foto van de van Oldenborghweg die door de duinen naar Egmond en Bergen liep. Onder de entree van de Banjaard het natuurvriendenhuis

Onder de Banjaard  en rechts de camping vna familie Lindeman en Melchers